เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


  เมนู

  นาฬิกา

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  เกี่ยวกับเรา
บริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมุ่งเน้นงานวิศวกรรมทางด้านการควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล ซึ่งบริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัดได้รับความไว้วางใจอย่างสูงให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลยี่ห้อ Motorola ภายใต้ Brand MOSCAD RTU
บริษัท มอสแคด (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมระยะไกล ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้ลูกค้าลดค้าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอย่างมาก ในขณะที่การควบคุมระยะไกลนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อมั่นในระบบเป็นอย่างสูง และระยะทางยิ่งไกลความเร็วในการสื่อสารและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ทำการสื่อสารนั้นยิ่งลดน้อยลง ซึ่งทำให้ต้องอาศัยสินค้าที่มีมาตรฐานดี มีความทนทาน พร้อมทั้งมีการออกแบบและติดตั้งระบบด้วยวิศวกรที่มีความชำนาญสูงมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการหลังการขาย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไว้วางใจเมื่อร่วมงานกับบริษัทฯ
More>>
  บทความ View All>> 
 ระบบควบคุมระยะไกล

ระบบโทรมาตร 

ระบบโทรมาตร ประกอบด้วยสถานีสนาม และห้องควบคุมหลัก โดยสถานีตรวจวัดจะทำการตรวจวัดข้อมูล ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และการตรวจสอบสถานการณ์ทำงานต่างๆของ RTU โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจสอบต่างๆ เช่น การตรวจสอบสถานะของการเปิด-ปิดประตู สถานะของระบบไฟฟ้า เป็นต้น ที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีสนามต่างๆ ดังกล่าว เพื่อทำการรายงานผลข้อมูลการตรวจวัดและสถานนะการทำงานของ RTU ต่างๆ เข้ามาที่สถานีหลัก โดยผ่านระบบสื่อสาร ซึ่งระบบสื่อสารที่ใช้ในโครงการระบบโทรมาตรซึ่งในเอกสารนี้ใช้เป็นระบบ GPRS (General Package Radio System) ซึ่งการรายงานผลดังกล่าวแบ่งเป็นการรายงานผลตามรอบระยะเวลาซึ่งสถานีหลักจะทำการเรียกถามข้อมูลตามเวลาที่กำหนดที่สถานีหลัก (Time Mode) และการรายงานผลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสถานีสนามจะรายงานสถานการณ์ต่างๆเข้าไปที่ห้องควบคุมหลักทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้สถานีหลักเรียกถาม (Event Mode) อย่างไรก็ตามการรายงานผลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานข้อมูล 
More>>
  คำถามที่พบบ่อย View All>> 
SCADA คืออะไร
ระบบ SCADA คือ ระบบการควบคุม และแสดงผลระยะไกล SCADA = Supervisory Control and Data Requisition
ทำไมถึงต้องนำระบบ SCADA มาใช้
การนำเอาระบบ SCADA มาใช้เพื่อให้สามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ และแสดงผลอุปกรณ์การตรวจวัดระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในที่ไม่มีคนดูแลสถานีตรวจวัดนั้นๆ (Unman Station)

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE